ساخت سالن هما به یاد هما روستا پایان یافت

ساخت سالن کنسرت هما به یاد هما روستا پایان یافت سالن کنسرت و تئاتر «هما روستا» بهره‌برداری شد . این مجموعه که با اسم  سالن هما معرفی می شود مختص اجرای تئاتر و کنسرت...