فناوری Orbital Audio و تحول دنیای موسیقی!🎶

مارتین یکی از هدف ها بااهمیت خود برای فناوری Orbital Audio آوردن آن به حوزه بهداشت روان است. او می خواهد به کمک آن علاوه بر ارتقاء تجربه گوش دادن به آهنگ، به ارتقاء...