«مسعود کیمیایی» صنعت موسیقی فیلم را دگرگون ساخت

«مسعود کیمیایی» صنعت موسیقی فیلم را دگرگون ساخت «مسعود کیمیایی»  را یکی از مهمترین کارگردانان موجِ‌ نوی سینمای ایران میدانند ; وی به دعوتِ «ساموئل خاچیکیان» در سال ۱۳۳۸ وارد سینما شد و از...