خوانندگان دهه 70 در چه وضعیتی به سر می برند؟

خوانندگان دهه 70 در چه وضعیتی به سر می برند؟ موج دوم موسیقی پاپ در دهه 70 رقم خورد . درین دهه , خواننده‌های جوانی که در حوزه موسیقی‌پاپ و کلاسیک کار می‌کردند ,...