فاضل جمشیدی هدیه ای به مردم می دهد

هدیه ای برای مردمان در روز های قرنطینه فاضل جمشیدی , خواننده پیشکسوت آوا اهل ایران , قطعه «نوروز حیرانی» را تحت عنوان عیدی به مردمان کشور ایران که سال مشقت را پشت راز نهاده و اکنون هم رنج قرنطینه خانگی را در تعطیلات عید نوروز کرونایی تحمل مینمایند , منتشر کرد . این قطعه که در قالب پویش #مشاهنر ( خیزش هنرمندان کشور ایران برای دوران کرونایی مردمان ) صورت گرفته , از سمت تولیدکنندگان آن نثار شده‌است به :...