همه چیز درباره هتل کالیفرنیا

تمامی چیز در باره هتل کالیفرنیا دون شک وتردید یکی‌از دارای اسم و رسم ترین و به نظرم شاهکار های اثرها آوا امروزی و مردمان پسند هتل کالیفرنیا ( Hotel California ) است . اما هتل کالیفرنیا ( Hotel California ) اسم گالری آهنگ به‌این اسم است . هتل کالیفرنیا ( Hotel California ) آلبومی اثر مجموعه د ایگِلز ( the eagles ) میباشد . حقیقت هایی در زمینه ی هتل کالیفرنیا ( Hotel California ) و د ایگلز ( the eagles )...