سالار عقیلی آرایشگر شد!/ عزیزانم در منزل بمانید

سالار عقیلی خواننده آهنگ اهل ایران برای دعوت از مردمان به جهت ماندن در منازلشان برای رویا رویی با شیوع ویروس کرونا دست به اختراع جالبی زد . سالار عقیلی خواننده آوا اهل ایران برای دعوت از مردمان به جهت ماندن در منازلشان برای رویا رویی با شیوع ویروس کرونا با نشر تصاویری در صفحه...