گوش دادن موسیقی و تاثیر آن بر خلاقیت بدانید!

در این بخش از موزیکیوم شما را به خواندن دانستنی جدیدی در مورد موسیقی و گوش دادن موسیقی دعوت می کنیم. موسیقی را می توان هنری دانست کـه از زمان های دور با بشر...