برچسب زده شده: ارکستر های بنیاد رودکی

- 1

بهای سنگین یک عشق

بهای سنگین یک عشق به آوا و نواختن ساز عشق و علاقه داشته‌اند . رفتند تا سازی برای خویش تنظیم نمایند اما دیدند که پولشان قد نمی‌دهد . پس تصمیم گرفتند خودشان ساز بسازند . پس از مدتی به ساخت ساز عشق پیدا کردند و بدین فعالیت روی آوردند . ساخت ساز آسیب‌ها و بهایی را برای آنان به همراه داشت ; بهایی به بها کوتاه شدن انگشتانشان و وداع با...

- 2

در سال 98 بر موسیقی کشور ایران چه گذشت؟

در سال 98 بر موسیقی کشور ایران چه گذشت؟ سال ۹۸ با تاثر از رویدادها ارگانیک و انسانی در مرزوبوم , اتفاق‌های متمایز را برای همه حوزه‌های فرهنگی هنری و به تبع آن آوا رقم زد ; سالی که با کنسل ارادی و ناخواسته کنسرت‌های مختلف , جریان آهنگ را تا حدودی به فضای مجازی کشاند . سالی که مصادف بود با سی‌وپنجمین فستیوال آهنگ فجری...