ابراهیم نظری سنگرودیرا بهتر بشناسیم

ابراهیم نظری سنگرودی این هنرمند زاده ۱۳۳۱ در تهران و نوازنده فلوت و پیکولو , آهنگساز و رهبر ارکستر است . او همینطور از بنیان‌گذاران فستیوال آهنگ فجر و در دوره‌های نخستین تا چهارم , دبیری فستیوال آهنگ فجر را به عهده داشته‌ است . نظری سنگرودی دارنده نشان جایگاه یک هنری از وزارت تمدن و راهنمایی اسلامی است ....