صحبت کاوه میرحسینی در مورد تبدیل ایران به محور موسیقی خاورمیانه

هر میزان که رابطه هنری در بین هنرمندان و آهنگ سازان کشورهای غربی در جریان است و آنها از یکدیگر تاثیر می‌گیرند , در خاورمیانه , فعالان هنری هر مرز و بوم چون جزیره...