بایگانی ماهانه: مرداد 1399

رسول زنگشاهی - 1

نگاهی به زندگی رسول زنگشاهی

نگاهی به زندگی رسول زنگشاهی مَرد در فقر مُرد .  رسول زنگشاهی نوازنده‌ی برجسته‌ی سازِ آواز که هشتمین نسل از خانواده‌ای بود که همه‌شان قیچک می‌نواختند , در فقر و در خانه‌ای استیجاری و...

آرون افشار - 2

آشنایی با آثار آرون افشار

آشنایی با آثار آرون افشار یکی دیگر از هنرمندان جوان و نام آشنای مملکت عزیزمان ایران کسی نیست جز وحید افشار با نام مستعار آرون افشار . آرون که در مشهد بزرگ شده و...