نبرد اهنگین با کرونا

نبرد اهنگین با کرونا یک کمپین به اسم ( کرونا فایترز ( , فستیوال هنر و آوا کرونا را راه‌اندازی کرده و از علاقه‌مندان دعوت می نماید تا با ساخت محتوا به پیکار کرونا بروند . , کمپین کرونا فایترز ( Corona Fighters ) پویشی برای سوق دهی کسانی در سرتاسر عالم است که می خواهند با بسط داده ها درست و آپ دیت به جنگ‌ کرونا بروند . این کمپین پیرو فعالیت‌های خویش , فستیوال هنر و آوا کرونا را فعال‌سازی کرده...