برچسب زده شده: وزارت ارشاد

علی رهبری

زرتشت آخرین اثر «علی رهبری»

نخستین اجرای بین المللی «زرتشت» ،«علی رهبری» وئم سمفونیک مادرم ایران ( شماره ۱۰ ) آخرین اثر «علی رهبری» با نام زرتشت  است که برای اولین بار در روز ۲۳ اکتبر برابر با جمعه...