لیدی گاگا : به خاطر زیبایی معروف نشدم

لیدی گاگا , خواننده پر اسم و رسم آمریکایی و هنرپیشه فیلم ( ستاره‌ای متولد شده‌است ( که همواره سخنرانی‌های جذاب توجهی علی الخصوص راجع به زنان قادر , زیبایی و اعتماد‌به‌نفس دارااست , در گفتگوی تازه خویش میگوید آنچه منجر شده وی به آوازه رسد , خیر زیبایی , بلکه بضاعت و توان هنری اوست . گاگا در رابطه موفقیت‌های خویش اعلام‌کرد : ( فهم و شعور اینجانب از زیبایی مدام بر خلاف عرف جامعه بوده است . اینجانب مدام به نوعی جامه پوشیدم که دلم میخواست و به عبارتی جوری که می‌خواستم , موهایم...