امین سالمی رهبر ارکستر تهران

امین سالمی تحصیلات وی در حرفه آوا بوده است . تن درستی آهنگساز آوا فیلم «پشت دروازه تاریخ» بوده و دارنده کارت درس دادن آهنگسازی از دفتر کار گسترش فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ وتمدن و پند اسلامی و عضو متعلق منزل آوا و عضو انجمن نوازندگان سازهای اهل ایران است . او استاد سنتور و مؤسس , آهنگساز و رهبر ارکستری با اسم «ارکستر آکادمیک تهران» است . ارکستر آکادمیک تهران هم...