آشنایی با آثار آرون افشار

آشنایی با آثار آرون افشار یکی دیگر از هنرمندان جوان و نام آشنای مملکت عزیزمان ایران کسی نیست جز وحید افشار با نام مستعار آرون افشار . آرون که در مشهد بزرگ شده و...