بایگانی ماهانه: مهر 1399

نت های فقدان

موسیقی نت‌های فقدان نمایشی شد

منتشر شدن سو‌مین قسمت از گروه کلیپ‌های تئاتری با همیاری چهارهنرمند ایرانی و ایتالیایی به اسم «نت‌های فقدان» با تمرکز بر اعتنا به آهنگ تحت عنوان علتی برای پیوند دادن و فرارفتن از مرزهای...